Menu
Share

ผู้จัดจำหน่ายเหล็ก Galvalume ( GL ) หรือเหล็กเคลือบอลูมิเนียมและสังกะสี คุณภาพสูง ALUZINC ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อน ทนทานต่อการกัดกร่อน ในรูปม้วน ( Coil ) และเหล็กเคลือบสีต่างๆ , หลังคาเมทัลชีท ตราสิงโต (metal sheet)หลังคาเหล็กสีเมทัลชีท ตราสิงโต , ม้วนคอยล์นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมฉนวน PE , PU เหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี ( C ) ตัวแซด ( Z ) และผนังซีไลน์ กันสาดบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานหลังคา เช่น ฉนวนกันความร้อน สกรู ซิลิโคน ขาบานเกล็ด กาว ,โซล่าเซลล์ , ระบบโซล่าเซลล์ , ติดตั้งโซล่าเซลล์

วางแผนหลงคายงสกรแผนแรก

  -  วางแผ่นหลังคาแผ่นแรกโดยให้ลอนตัวผู้ ติดอยู่ติดหน้าจั่วพร้อมเช็คปลายแผ่นลังคาให้ยื่นไปในแนวรางน้ำอย่างเหมาะสม

 -  ให้ยึดสกรูทุกๆสันลอนบริเวณแปปลาย และแปเดี่ยว ส่วนแปกลาง ยึดสันลอนเว้นสันลอน

วางแผนทสองใชคมหนบบรเวณซอนแผน

 -  วางแผ่นหลังคาแผ่นที่ 2 โดยให้ลอนตัวผู้ซ้อนทับลอนตัวเมียของแผ่นแรก

 -  ใช้คีมหนีบบริเวณซ้อนทับแผ่น เพื่อความแน่นหนาในการยึดสกรู ทั้งหัวแผ่นและปลายแผ่น

ยดสกรบรเวณสนลอนตรวจเชคระดบแผน

 -  ทำการยึดสกรูบริเวณซ้อนทับกันทุกสันลอน

 -  ควรเช็คแนวระดับ ทุกๆการติดตั้งแผ่นหลังคาไปได้ประมาณ 10 แผ่น

 

วิธีการติดตั้งแผ่นครอบข้าง

เรมตดตงครอบขางยดสกรครอบขาง

 -  เริ่มติดตั้งแผ่นครอบข้างจากปลายแผ่นก่อน โดยยึดสกรูทุกระยะ 50 ซม.

 -  ยึดสกรูแผ่นปิดครอบด้านมุม กับแป ทุกระยะ 50 ซม.

วางแผนครอบขางทสองยดสกรแผนครอบขางทสอง

 -  วางแผ่นที่ 2 ซ้อนทับกับแผ่นแรก โดยต้องวางซ้อนโดยระยะซ้อนทับ อย่างต่ำ  10 ซม.

 -  ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ

ยดสกรแผนปดครอบททำมมกน

 

วิธีการติดแผ่นครอบจั่ว

พบหวแผนเมทลชทตดตงแผนครอบจว

 -  ถ้าต้องการพับหัวแผ่นขึ้น ให้พับหัวแผ่นหลังคาขึ้นทั้งสองด้าน ด้วยเครื่องมือหรือคีมดัดเหล็ก

 -  ติดตั้งแผ่นครอบจั่วแผ่นแรก โดยวางตำแหน่งให้ได้แนวระดับ

บากแผนครอบจวยดสกรบรเวณสนลอน

 -  ใช้กรรไกรตัดเหล็ก บากด้านข้างแผ่นปิดครอบให้ได้รูปรอยตัด ตามสันลอนหลังคา

 -  ยึดสกรูบริเวณสันลอน เว้น สันลอน

ตดเศษวสดทยนออก

 

ข้อแนะนำในการติดตั้งแผ่นปิดครอบ

ทำความสะอาดกอนยงสรโคนยงสรโคนตามแนว

-  ทำความสะอาดแผ่นบริเวณที่จะซีลซิลิโคนให้สะอาดทั้ง 2 ส่วนแผ่นที่จะซ้อนทับกัน

 -  ซีลซิลิโคนตามแนวซ้อนทับให้ทั่ว ทั้งแผ่นด้านล่างและแผ่นด้านบน

 ยดสกรบรเวณทบซอน

-  ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ

 

 

สินค้าของเรา

  Bolt System              Boltless System              แผ่นปิดครอบมุม                         แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ         อุปกรณ์เสริม และ อุปกร์ติดตั้ง       กันสาด

  - MTB24-760 BT (A)        - MTB 39-700 BL            - ครอบสันจั่ว             - ครอบผนังบน            - Louver Type 300           - หลังคาใส                    - แผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นลูกฟูก

  - MTB24-760 BT (B)        - MTB 41-680 BL            - ครอบข้าง               - ครอบมุมใน-นอก        - Louver Type 400           - ฉนวนกันความร้อน          - แผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นตัน

  - MTB25-750 BT             - MTB110-650 BL           - ครอบชนผนังเหล็ก     - ครอบสันตะเข้           - Louver Type 457            - แผ่นฝ้า Spandrel          - แผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นลอน

  - MTB30-720 BT             - MTB  60-750 BL           - ครอบชนผนังคอนกรีต                               - Louver Type 600             - สกรู                           - แผ่นหลังคาไวนิล

  - MTB38-750 BT                                                - ครอบชายคาล่าง       - ครอบปิดชายล่าง                                              - แปซีแพคกัลวาไนซ์

                                                                                                                                                                               - เหล็กกล่อง มอก.                       

เธซเธฅเธฑเธ‡เธ„เธฒเน€เธซเธฅเน‡เธเน€เธกเธ—เธฑเธฅเธŠเธตเธ—.jpg
หลังคาเมทัลชีท และ ผนังเมทัลชีท ตราสิงโต
Solar-panel.jpg
แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)
เธกเน‰เธงเธ™เธ„เธญเธขเธฅเนŒเน€เธซเธฅเน‡เธ.jpg
ม้วนคอยล์เหล็กคุณภาพสูง ได้มาตรฐานสากล หลากหลายความหนา
inverter.jpg
กริดไทอิเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter)
เน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเธซเธฅเธฑเธ‡เธ„เธฒ.jpg
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ หลังคาเมทัลชีท
package.jpg
โปรโมชั่น ระบบโซล่าเซลล์
Go to top